/Files/images/foto2/100_9606.JPG

НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка - гімназія", що на Кіровоградщині, заснована у 20 роках ХХ століття і є єдиним навчальним закладом селища районного призначення. Саме це зобов’язує педагогічний колектив забезпечити повноцінний розвиток індивідуальних здібностей дітей, задовольнити їх потреби в самореалізації відповідно до запитів сучасності. Тому головна увага зосереджена на створенні умов інтелектуального, морального і фізичного розвитку особистості.

Навчально-виховний комплекс працює над проблемою:

«Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

Головні завдання НВК:

- введення в дію нового Закону «Про освіту»;

- дотримання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти;

- здійснення наступності основних освітніх галузей і ліній початкової, основної і старшої школи;

- реалізація ідеї особистісно-орієнтованого навчання, зокрема забезпечення його профільної спрямованості у старшій школі;

- створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів розумових, творчих і фізичних здібностей;

- створення для усіх учнів рівних можливостей для отримання якісної освіти;

- виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, підготовка кваліфікованих фахівців, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

- всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору;

- формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних мов, математична грамотність і обізнаність у галузі природничих наук, техніки і технологій, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатність до соціальної комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурна й екологічна грамотність та готовність до здорового способу життя та інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

У складі закладу функціонують:

Ø Рада закладу;

Ø Методична рада;

Ø Методичні об'єднання учителів-предметників, класних керівників, вихователів груп продовженого дня, динамічні групи вчителів;

Ø Соціально-психологічна служба;

Ø Варіативні об’єднання (Творчі групи «Пошук» (учителі початкових класів), «Інтелект Голованівщини» (учителі математики), «Школа адаптації молодого спеціаліста початкових класів», «Крок до майстерності»);

Ø Учнівський парламент;

Ø Рада профілактики правопорушень;

Ø Батьківський лекторій.

Кадрове забезпечення:

У 2016/2017 навчальному році у закладі, відповідно штатного розпису, працювало 68 педагогічних працівників. 94% від загальної кількості мають повну вищу освіту та 6% - середню спеціальну.

Спеціаліст вищої категорії – 33

з них «учитель-методист» – 5

«старший учитель” – 19

Спеціаліст першої категорії – 5

Спеціаліст другої категорії – 12

Спеціаліст - 18

Кадровий потенціал на 2017/2018 навчальний рік:

ВСЬОГО: 73 працівників

Спеціаліст вищої категорії – 34

Спеціаліст першої категорії – 10

Спеціаліст другої категорії – 18

Спеціаліст - 11

«учитель-методист» – 5

«старший учитель” – 22

Нагороджені значком «Відмінник освіти України» - 2 особи

Склад педагогічних працівників за статтю не змінився. Динаміка вікового складу була незначною.

Середній вік учителів 41 рік. Влітку 2017 року звільнилося 2 осіб. Плинність кадрів 2%. Педагогів, вік яких перевищує 55 років – 15 осіб. Кількість педагогів пенсійного віку - 14, що становить 19%.

Для забезпечення навчальної діяльності в закладі обладнано:

- 29 класних кімнат;

- 2 кабінети інформатики;

- 1 кабінет-лабораторія інформаційних технологій;

- 1 лінгафонний кабінет;

- 1 кабінет хімії з мультимедійною дошкою;

- 1 кабінет фізики з інтерактивною дошкою;

- 1 кабінет музики;

- 2 майстерні;

- 2 спортивних зали;

- спортивний майданчик;

- бібліотека.

Книжковий фонд - 21 927

Фонд підручників - 8 609

Фонд художньої літератури - 13 318

В закладі працюють гуртки:
1 Вокал Кирилюк М.В.
2 Мистецтво Манжола А.А.
3 Волейбол Мирошниченко В.М.
4 Баскетбол Мирошниченко В.М.
5 Легка атлетика Молдован Н.В.
6 «Шкірянний м’яч» Безпалько Б.Ю.
7 Шкільне лісництво «Підсніжник» Куляєва Н.Ю.

Площа земельної ділянки - 10000 м.кв.

Корисна площа будівлі - 6066 м.кв.

В 2017/2018 навчальному році в закладі навчається 718 учнів:
Клас Класний керівник Хлопчиків Дівчаток Всього З них на індивідуальній формі навчання
1 – А Яворська В.І. 16 13 29
1 – Б Мосенз А.Б. 15 15 30
1 – В Сорока І.М. 13 16 29
2 – А Дудар Л.М. 14 10 24
2 – Б Буліга С.М. 16 9 25 1і+1к
2 – В Бучацька Т.М. 16 6 22
3 – А Комаха Г.О. 8 16 24
3 – Б Косован О.А. 17 12 29
3 – В Коломійчук В. 17 11 28
4 – А Куніченко Т.М. 14 10 24
4 – Б Торкотюк Л.В 15 12 27
4 – В Ковбасюк Н.Л 11 16 27
Всього 1-4 кл. 172 146 318
5 – А Коваль Л.В. 10 15 25
5 – Б Коваль Т.С. 11 14 25
5 – В Колодич Н.М. 10 12 22
6 – А Спусканюк Г.С 18 11 29
6 – Б Молдован Н.В. 15 16 31
7 – А Багачук Л.М. 8 15 23
7 – Б Войченко А.С. 12 8 20
7 – В Вівич Г.О. 14 11 25
8 – А Куляєва Н.Ю. 14 9 23
8 – Б Комаха В.В. 14 13 27
8 – В Моренець М.А. 11 10 21
9 – А Запорожчук Г. 8 11 19
9 – Б Березюк Т.І. 12 10 22
9 – В Оцабрик О.М. 16 10 26
10-А Криворучко М.М 10 10 20
10-Б Медведчук М.П. 9 9 18
11 Савчук І.В. 12 12 24
Всього 5-11 кл. 204 196 400
Всього по закладу 376 342 718 9і+7к

Окремі категорії:

Діти, що постраждали від аварії на ЧАЄС - 2

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування - 13

Діти, учасників АТО - 23

Напівсироти - 9

Діти - інваліди - 16

Діти з малозабезпечених сімей - 25

Діти з девіантною поведінкою - 3

Діти з багатодітних сімей - 69

Діти трудових мігрантів - 5

Діти з неповних сімей - 80

Обдаровані діти - 34

Характеристика соціуму оточення:
Навчально-виховний комплекс тісно співпрацює з:

Ø Будинком дитячої та юнацької творчості

Ø Школою мистецтв

Ø Районною бібліотекою

Ø Районною дитячою бібліотекою

Ø Районним будинком культури

Ø Дитячо-юнацькою спортивною школою

Навчально-виховний комплекс працює в І зміну.

810- 830:

понеділок - бесіда з безпеки життєдіяльності

вівторок - інформаційна година

середа - бесіда з профілактики правопорушень

четвер - виховна година

п’ятниця - робота з щоденниками

Початок занять о 8.30, закінчення 7 уроку – о 15.15

Тривалість уроків: 1 клас – 35 хвилин

2-4 класи – 40 хвилин

5-11 класи – 45 хвилин

У закладі функціонують 7 груп продовженого дня, в яких навчається 213 учні 1-4 класів.

Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 25 хвилин.

Гарячим харчуванням охоплено 318 учнів початкової школи, 58 учнів пільгового контингенту, 93 учнів, які доїжджають з с.Вербове, с.Грузьке, с.Олександрівка, с.Свірневе, с.Ємилівка та всіх бажаючих (за власні кошти).

Кiлькiсть переглядiв: 1073